متفاوت دیده شوید

تبلیغات

امروزه شرکت ها برای تبلیغ محصولات شان از ابزار مختلفی بهره می گیرند، از تبلیغات محیطی گرفته تا تبلیغات مکتوب و فضای مجازی. اما در میان اینها تنها معدود شرکت هایی هستند که نام آنها در ذهن ها می ماند و دلیل این ماندگاری، متفاوت بودن و متفاوت دیده شدن آنها میان رقبا است. پدیدار که امکان واقعیت افزوده را برای کاربران خود فراهم کرده است، این فرصت را به آنها می دهد تا در این بازار رقابت متفاوت دیده شوند و در ذهن ها بمانند.

نمونه

شما روی بیلبورد تبلیغاتی خود این امکان را فراهم کرده اید که هنگامی مردم گوشی خود را مقابل بیلبورد قرار می دهند، فیلم تبلیغاتی تان اجرا شود. بدین معنا که پدیدار این امکان را برای شما فراهم کرده است که با اینکه یک بیلبورد برای تبلیغ اجاره کرده اید، اما در واقع از آن بعنوان یک تلویزیون شهری استفاده می کنید!

مزیت ها

1

در نگاه مخاطب متفاوت دیده می شوید
2

می توانید برای برگزاری کمپین تبلیغاتی از این امکان بهره ببرید
3

تبلیغات متفاوت شما در میان مردم معروف خواهد شد
4

قابلیت خرید آنلاین با اسکن بیلبورد وجود خواهد داشت
5

قابلیت عضویت در باشگاه مشتریان را خواهد داشت
6

امکان لینک به شبکه اجتماعی تبلیغ دهنده وجود خواهد داشت
7

با یک اپلیکیشن واقعیت افزوده برای هر شرکت و سازمان می توان کارت های ویزیت تمامی کارکنان و پرسنل را هوشمند و تعاملی کرد

مخاطبان این کاربرد

پزشکان

مهندسان

مدیران

خودرو سازان

شرکت های شوینده و بهداشتی

صنایع غذایی

سازمان ها

و ...

دست به کار شوید و واقعیت افزوده بسازید