نمایشگاه دایمی خود را برپا کنید

نمایشگاهی

بازدید از یک نمایشگاه همواره با محدودیت هایی مواجه است، محدودیت های مکانی و زمانی. گاه برگزاری یک نمایشگاه مخاطبان زیادی دارد ولی بدلیل بعد مسافت خیلی از مشتاقان توانایی حضور در آن نمایشگاه را ندارند. پدیدار این امکان را فراهم کرده است تا با استفاده از واقعیت افزوده، به نیاز اینگونه مخاطبان هم پاسخ دهید.

نمونه

نمایشگاهی لوازم خانگی کاتالوگی برای نمایشگاه بین المللی اش چاپ کرده است که این امکان را دارد تا معرفی هر غرفه را در اختیار مشتریان در هر نقطه از کشور قرار دهد. خدمت واقعیت افزوده در این کاتالوگ به همین جا ختم نشده و مردم می توانند با استفاده از گوشی خود علاوه بر مشاهده غرفه ها، کالایی را که نیاز دارند پس از مطالعه مشخصات آن، خریداری نمایند.

مزیت ها

1

معرفی محصولات نمایشگاهی
2

جذب و افزایش مشتری و افزایش فروش
3

معرفی آثار بدون حضور فیزیکی
4

نمایش آثار و محصولات در هر نقطه ای از کشور
5

قابلیت درج نظرات توسط کاربران برای هر اثر
6

قابلیت اتصال به شبکه های اجتماعی

مخاطبان این کاربرد

شرکت های تولیدی

نمایشگاه های مختلف

نقاشان

عکاسان

شرکت نمایشگاه های کشور

و ...

دست به کار شوید و واقعیت افزوده بسازید