Skip to main content

انواع نمونه های کاربرد واقعیت افزوده

تکنولوژی واقعیت افزوده کارد های زیادی در زمینه های مختلفی دارد از جمله صنعت نشر و کتاب علمی ، کودکان و تاریخی و معماری و نمایش سه بعدی آن ها ، تبلیغات و برندینگ و …
که ایده های از آن را میتوانید در ویدئو واقعیت افزوده مشاهده کنید .