Skip to main content

بسته بندی خلاقانه

با تکنولوژی واقعیت افزوده میتوانیم از خلاقیت بهره بگیریم و آنچه در ذهن خود داریم را اجرا کنیم. استفاده از واقعیت افزوده برای بسته بندی به ما کمک میکند تا بتوانیم فیلم ، عکس و … که برای بسته بندی در نظرگرفته ایم به مخاطبان نمایش دهیم. ویدیو آموزش استفاده ، ویدیو نحوه آماده سازی ، جشنواره ها ، مسابقات و … عکس های دیگر محصولات و … .