Skip to main content

کتاب تاریخ زنده

از جمله کاربرد های واقعیت افزوده قرار دادن فایل های سه بعدی مجسمه ها و تندیس های تاریخی بر روی عکس آن ها که مخاطب میتوان با جزیئات بیشتری آن ها را مشاهده کند و از آن کتاب استفاده کند.