Skip to main content

چگونه حجم زیادی از محتوا را با واقعیت افزوده در کاتالوگ قرار دهیم ؟

همواره طراحی یک کاتالوگ با مشکل حجم محتوا روبه رو بوده است که با زیاد بودن محتوا باعث خستگی و زیاد شدن حجم کاتالوگ می شود و از طرفی کم کردن محتوا باعث ناقص بودن آن می شود.
حالا با استفاده از واقعیت افزوده میتوان محتوای زیادی را برای کاتالوگ در نظر گرفت و به مخاطب های مشتاق ارائه داد. محتوایی از جمله عکس های بیشتر ، توضیحات بیشتر و ویدیو های مرتبط و…
و همچنین امکان ارتباط با صفحه فروش اینترنتی فروشگاه استفاده کرد.