Skip to main content

ایده بسته بندی با واقعیت افزوده

قرار دادن ویدیو و امکان قرعه کشی آنلاین و دیدن دیگر محصولات از ویژگی هایی هست که میتوان با استفاده از AR بر روی بسته بندی خود قرار داد تا مخاطبان از این تکنولوژی استفاده کنند و لذت ببرند و همچنین مخاطب بیشتری برای محصول جذب شود. تکنولوژی واقعیت افزوده قابلیت بسیار زیادی را برای انجام کارهای تبلیغاتی برای ما فراهم میاورد.