Skip to main content

کارت ویزیت زنده با واقعیت افزوده

تکنولوژی واقعیت افزوده در حوزه های بسیار زیادی به کمک ما می آید.

ایده دیگه که میتوان از تکنولوژی واقعیت افزوده استفاده کرد کارت ویزیت شخصی و برند سازی شخصی است که کمک میکند تا به نحوه ی خاص و جدید خود را به مخاطب معرفی کرد.

میتوانیم با قرار دادن کارت ویزیت به عنوان ترکر بر روی آن ویدئو ، عکس ، فایل سه بعدی ، اطلاعات بیشتر و… قرار دهیم.

تکنولوژی واقعیت افزوده به ما کمک های زیادی در جهت انجام کارهای خلاقانه میکند. میتوانید بقیه ایده رو در صفحه بلاگ ببینید.